Organizing Committee

Organizing Committee Members

Dr. A. Ponnuswamy  

Dr. R. Saraswathi

  Dr. V. S. Vasantha  

Dr. G. Gnanakumar

 Dr. R. Ranjith kumar

 Dr. S. Sivakumar

 Dr. V. Padmini

Dr. K. Murugapoopathi Raja

 Dr. R. Mayilmurugan

Dr. P. Suresh

Dr. M. Rajan

Dr. A. Dhakshinamoorthy

Dr. A. Arline Jose Amali

Dr. J. Annaraj

 Dr. M. Jeyanthinath